Hollum

Hollum ligt het meest westelijk op Ameland en heeft ca. 1100 inwoners, waarmee het tot de grotere dorpen van het eiland behoort. Ook hier is een deel van het dorp beschermd dorpsgezicht en telt 53 rijksmonumenten. Museum Sorgdrager laat de geïsoleerde cultuur van het eiland zien. Naast dit museum is er het maritiem museum Abraham Fock, waar je kunt navigeren aan de hand van sterren, kompas en kustlijnen. De lancering van de paardenreddingboot is een topattractie van het eiland en vindt regelmatig plaats.

De grote St. Magnuskerk is in gebruik door de Hervormde gemeente. Verder staat er een Gereformeerde kerk aan de Westerlaan en een Vermaning aan de Herestraat welke beiden in gebruik zijn bij de Federatie (een combinatie van Gereformeerd en Doopsgezind).

In Hollum staan vele monumentale commandeurswoningen die de Amelander welvaart van de 17e en 18e eeuw weerspiegelen. De getande randen in de gevels geven aan wat de rang van de zeevaarder was. Hoe meer getand, hoe hoger de rang.

Een bekende persoonlijkheid uit Hollum is Hidde Dirks Kat (1747-1824), commandeur op de walvisvaart. Zijn graf is op de begraafplaats bij de St. Magnuskerk. Aan de rand van het dorp staat de achtkantige windmolen De Verwachting. Het is een stellingmolen met als functie korenmolen en mosterdmolen, iets dat heden ten dage nog gemalen wordt voor het Amelander product.

Westelijk van Hollum staat de Amelander Vuurtoren (55 meter hoog) met de kenmerkende kleuren rood-wit. De naam is Bornrif.

Bezig met laden