Ballum

Ballum is met ca. 360 inwoners het kleinste dorp van Ameland. Het is wel het bestuurlijke centrum van Ameland omdat het gemeentehuis er gevestigd is. Het was ook het bestuurlijke centrum ten tijde van het adellijke geslacht Cammingha vanaf 1389 en woonachtig in het Camminghaslot. Dat slot heeft er gestaan tot 1829.

Eerder genoemde veerdienst tussen Ballumerbocht en Zwarte Haan, heeft toentertijd bijgedragen aan een voorname positie van Ballum. Ook in Ballum is een deel beschermd dorpsgezicht en zijn er een aantal rijksmonumenten. Bij de Hervormde kerk staat een losse toren. De oorspronkelijke Vermaning is door de fa. Nobel verbouwd tot een appartementengebouw.

Ten noordwesten van Ballum ligt een klein vliegveld waarbij het luchtverkeer gebruik maakt van een grasbaan van 850 x 30 meter. Men kan er parachutespringen en een rondvlucht maken.
Vlakbij het vliegveld ligt een zonnepark, dat meer dan voldoende stroom produceert voor de Amelandse huishoudens en zo bijdraagt aan de strategie om zelf in de energiebehoefte te voorzien.

Bezig met laden